«

Otsing

Montaažitooted

 

Sikkens Wood Coatings'i täiendavad tooted – sest hooldatud puit peab kauem vastu. Et teie kliendid saaksid akendest ja majaustest kaua rõõmu tunda, on professionaalne paigaldus ja regulaarne puhastamine ning hooldus vältimatud. Nii on ka remondiintervallid pikemad.

 

Õige kaitse puitakendele
Et vältida ehituse, krohvimise või maalritööde käigus raamide, aknatiibade või klaasi vigastamist või määrimist, peaksid kõik pinnad akna ümber olema hoolikalt kaitstud. Seejuures kasutatavad kiled ja teibid ei tohi sisaldada pehmendeid ja lahusteid ning olema UV- ja ilmastikukindlad (nt tesa 4438). Palun ärge jätke puitelemente kunagi kauemaks kui kaheks nädalaks kinnikleebituks või -kaetuks, sest vastaselkorral võib puidus tekkida kahjulik niiskuse kogunemine. Kolme kuu jooksul pärast paigaldamist peaksid kõik krohvimis ja maalritööd olema lõpetatud.

 

Hooldus ja kattekiht
Puitakende kattekihti tuleks regulaarsete intervallide tagant hooldada. Olenevalt paigaldusolukorrast soovitame me hooldada katvaid viimistluskihte iga 4 kuni 5 aasta tagant ning peitsitud kihte iga 2 kuni 3 aasta tagant. Selleks on teie käsutuses Sikkens Wood Coatings'i keskkonnasäästlikud veepõhised tooted.

 

Hooldus
Ka parimate toodete puhul võib üksikutel juhtudel esineda puudusi. Nende kiireks käsitlemiseks tuleb meeles pidada paari asja: Oluline on järgida soovitusi hoolduseks ja korrashoiuks ning kontrollida viimistluskihti kord aastas mehaaniliste vigastuste osas. Üksikute, ka väikeste defektide kohene nõuetekohane parandamine on tungivalt vajalik ning nõude esitamise korral tuleb seda tõendada. Konkreetselt tähendab see: Kui hoolduse käigus märgatakse viimistluskihis väikesi defekte, tuleb need hoolduse käigus kohe parandada, et hoida ära kahju suurenemine ja tagada kaitsva kattekihi säilimine. Hooldamise käigus töödeldakse vastavaid alasid alati vähemalt V-vuugist V-vuugini. Kui viimistluskiht enam ei kanna, tuleb see eemaldada, lihvida selle all olevat puitu, kuni halle alasid ei ole enam näha. Katvat vana kihti tuleb vaid kergelt lihvida. Puhtale, kuivale ja kandvale aluspinnale saab hoolduskihi kanda pintslile, kasutades sobivaid hooldustooteid.