«

Otsing

Vältige õige hermeetikuga läbiniiskumist

 

Kahjude vältimine
Püsiva ennetava kaitsena niiskuse kogunemise vastu V-vuukidesse soovitame me kindlasti pärast kruntimist elastset tihendamist vahendiga Kodrin WV 472 läbipaistvate ning vahendiga Kodrin WV 470 katvate süsteemide puhul. Nii on teie klientide jaoks tagatud puitakna vastupidavus.

 

Puukiu suhtes risti lõigatud puidu täiendav kaitse
Puitaknad toimivad vaid niikaua, kuni neid kaitstakse igast küljest. Eriti ohustatud on võimalikud nõrgad kohad konstruktsioonis. Nii avaldub näiteks akende nurkliidetele alati suur koormus. Sest siin avalduvad puidu liikumisjõud erinevates suundades, mis võib kiiresti kaasa tuua lahtised V-vuugid. See annab võimaluse niiskuse sissetungimiseks. Tagajärg: Puit tursub, seente eosed võivad sisse tungida. Võimalikud on ka muud tulenevad kahjustused. Siinkohal on abiks meie hermeetikud.