«

Otsing

Kuidas:

Värvipüstoli käsiraamat

 

Puitdetaili kauase säilimise seisukohalt on ühtlaselt pealekantud kattekihi paksus erakordselt oluline. Seda tähtsam on (õige pihustussüsteemi kasutamise järel) osata värvipüstolit optimaalselt kasutada.

Värvipüstoli õige käsitsemine

Richtige Handhabung der Spritzpistole

 

  1. Ots pinna suhtes alati täisnurga all
  2. Lakkimiskaugus 20–25 cm
  3. Juhtige püstolit alati värvitavast pinnast ühtlasel kaugusel

Värvipüstoli vale käsitsemine

Falsche Handhabung der Spritzpistole

 

  1. Püstoli kallutamisel tekib värvirant, mis põhjustab allavalgumist ja triipe
  2. Kaugus lakkimisel liiga väike või liiga suur
  3. Püstoli liigutamine edasi-tagasi (tekitab erineva paksusega kihi)