«

Otsing

Tere tulemast AkzoNobelisse!

Oleme rõõmsad, et külastate meie veebisaite ja täname, et tunnete huvi meie ettevõtte, toodete ja veebisaitide vastu. See andmekaitseavaldus kehtib firmale AkzoNobel GmbH ning kõigile teistele AkzoNobel kontserni ettevõtetele (alljärgnevalt „AkzoNobel“ või „meie“), kes on ühendatud käesoleva internetiportaaliga. Andmekaitseõiguse mõistes vastutab isikuandmete töötlemise eest konkreetsete veebisaitide puhul impressumis nimetatud AkzoNobel kontserni ettevõte.

Meile on oluline teie eraelu kaitse meie veebisaitide kasutamisel. Seetõttu palume teil teatavaks võtta allpool toodud info:

anonüümne andmete kogumine

Põhimõtteliselt võite te kasutada AkzoNobeli veebisaite, ilma et teataksite meile, kes te olete. Me saame teada ainult külastuse ajal teile omistatud IP-aadressi, teie interneti teenusepakkuja nime, veebisaidi, millelt te meid külastate ja veebisaidid, mida te meie juures külastate ning külastuse aja. Kui laete alla faile, saab AkzoNobel teada ka vastava faili nime. Seda infot analüüsitakse statistika eesmärgil. Teie kui üksikkasutaja jääte seejuures anonüümseks.

  • Isikuandmete kogumine ja töötlemine
  • Põhimõtteliselt ei koguta meie internetilehekülgedel, mille eesmärgiks on puhtakujuline kliendiinfo,
  • isikuandmeid.


Kui soovite AkzoNobeliga individuaalselt suhelda, kogume isikuandmeid, mille teatate meile vabatahtlikult ja omal soovil. See toimub näiteks vakantsele töökohale kandideerides, veebiküsitluse raames või konverentsile registreerudes. Nende isikuandmetega seotud teenuste raames töödeldakse teie registreerumisandmeid vastavalt teile teatatud eesmärgile. Et vältida arusaamatusi, saadab AkzoNobel teile pärast registreerumist e-kirja, mille te omakorda kinnitate (topeltvalik).

Andmete eksport ja töötlemine riikides väljaspool Euroopa Majandusruumi
Kuna puhtakujulise kliendiinfo puhul ei koguta isikuandmeid, ei toimu ka andmete eksporti riikidesse väljaspool Euroopa Majandusruumi.

Kui kasutatakse pakkumisi (isikupärastatud teenused), mille eesmärgiks on individuaalne suhtlemine AkzoNobeli ja teie vahel, võidakse isikuandmeid kokkulepitud eesmärgil (nt kandideerimine töökohale, päringud toodete kohta, konverentsile registreerumine) edastada AkzoNobel kontserni ettevõtetele – ning seega mõnedel juhtudel ka väljaspoole Euroopa Majandusruumi. Isikuandmete edastamisel AkzoNobel kontserni siseselt kehtib siduv andmekaitse tegevusjuhend (Privacy Code of Conduct). See tagab, et teie eraelu ja isikuandmeid kaitstakse AkzoNobeli raames tunnustatud ja kohasel viisil.

Isikuandmete kasutamine ja edastamine
Kuna meie infootsingutega seotud saitidel isikuandmeid ei koguta, ei toimu ka kasutamist ja edastamist.

AkzoNobeli veebisaitidelt kogutud isikuandmeid kasutatakse ilma teie otsesõnalise nõusolekuta ainult teie päringutele vastamiseks ja päringute töötlemiseks eelnevalt kirjeldatud isikuandmetega seotud teenuste raames. Väljaspool neid raame toimub teie andmete kasutamine reklaamiks ja turu-uuringuteks ning AkzoNobeli elektrooniliste teenuste nõudlusele vastavaks kujundamiseks vaid juhul, kui olete selleks eelnevalt nõusoleku andnud. Teie andmete kasutamine isiklikult teile kohandatud reklaamiks toimub samuti vaid teie nõusoleku korral. Muus osas ei toimu andmete edastamist kolmandatele isikutele. Oma nõusoleku võite te loomulikult tulevikku suunatuna igal ajal tagasi võtta.

Välised lingid
Teie optimaalse informeerimise huvides on meie saitidel linke, mis suunavad teid kolmandate osapoolte saitidele. Kui sellised lingid ei ole ilmselgelt äratuntavad, juhime me teie tähelepanu sellele, et tegemist on välise lingiga. AkzoNobelil ei ole mingit mõju selliste, teiste teenusepakkujate saitide sisule ja kujundusele. Seetõttu ei kehti seal loomulikult käesoleva andmekaitseavalduse garantiid.

 

Lisainfo ja kontaktid
Kui teil on rohkem küsimusi teemal "Andmekaitse AkzoNobeli juures", leiate te vastused meie KKK-osast (korduma kippuvad küsimused koos vastustega). Sellele lisaks võite te küsimused oma andmete kohta ning soovi korral ettepanekuid saata alati e-posti või kirja teel järgmisele aadressile:

Datenschutzbeauftragter der AkzoNobel GmbH

Dipl.-Ing. Arnd Fackeldey
Kreuzauer Straße 46
52355 Düren

E-post: Arnd.Fackeldey(at)AkzoNobel.com


Andmekaitse KKK

Mis on isikuandmed?
isikuandmete all mõeldakse andmeid, mida saab seostada teie isikuga. Nende hulka kuulub näiteks teie nimi, aadress, teie telefoninumber ja e-posti aadress. Info, mida ei seostata otseselt teie isikuga, ei kuulu selle hulka.

Mida mõistab AkzoNobel reklaami, turu-uuringu all?
Reklaami, turu-uuringu all mõistame me infot tooteprogrammi kohta (nt prospekte), infot teenuste kohta (nt toodet puudutav nõustamine), infot püsikliendiprogrammi kohta (nt konverentsid, messid) ja klientidele suunatud küsitlusi (nt veebiküsitlused klientide rahulolu kohta).

Mis on küpsised?
Küpsis on väike andmekogum, mis võidakse salvestada teie kõvakettale. Selle andmekogumi genereerib ja saadab teile veebiserver, millega te oma veebilehitseja abil (nt Internet Explorer, Netscape Navigator) ühendusse astusite. Enamik veebilehitsejaid on standardina seadistatud nii, et need aktsepteerivad küpsiseid automaatselt. Kuid teil on võimalik seadistada oma veebilehitseja küpsistest keelduma või neid eelnevalt kuvama. Ühtlasi võite te küpsised oma süsteemist alati kustutada (nt Windows Explorer'ist). Palun kasutage selleks oma operatsioonisüsteemis vastavat funktsiooni või uurige veebilehitseja abiinfo lehekülge.

Kas AkzoNobel kasutab küpsiseid?
Jah, me kasutame mõnedel oma veebisaitidel küpsiseid. Üldiselt kasutame me küpsiseid, et analüüsida statistiliselt huvi meie veebisaitide vastu. Meie küpsised ei sisald isikuandmeid ning neid kasutatakse vaid selleks, et tuvastada meie veebisaitide külastamise sagedus. Selleks kasutame me ainult nn seansiküpsiseid. Pärast veebilehitseja sulgemist kustutatakse need küpsised jälle.


Kas AkzoNobel kasutab turundus- või optimeerimiseesmärgil muid tehnoloogiaid?
Sellel veebisaidil kogutakse firma etracker GmbH (www.etracker.com) tehnoloogiaid kasutades turundus- ja optimeerimiseesmärgil andmeid ja salvestatakse need. Neist andmetest saab pseudonüümi all koostada kasutusprofiile. Selleks saab kasutada küpsiseid. Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mis salvestatakse lokaalselt saidi külastaja veebilehitseja vahemällu. Küpsiste abil on võimalik veebilehitseja tuvastamine. etracker-tehnoloogiate abil kogutud andmeid ei kasutata ilma asjaomase isiku eraldi nõusolekuta selle veebisaidi külastaja isiku kindlakstegemiseks ega seostata pseudonüümiga seotud isikuandmetega. Andmete kogumise ja salvestamise võib igal ajal tulevikku suunatuna keelata.

On mul õigus teabele?
Sõltumata sellest, kas kogusime teie isikuandmed internetis või kirjalikult (nt töökohale kandideerimine, toodet puudutav päring, prospekti tellimine) , on teil loomulikult igal ajal õigus teada saada, kas ning kui jah, siis milliseid isikuandmeid me teie kohta säilitame. Selleks palume pöörduda firma AkzoNobel andmekaitsetöötaja poole. Teave on teie jaoks tasuta.

Kas mul on õigus andmeid muuta või kustutada?
AkzoNobel säilitab teie andmeid vaid niikaua, kuni neid on teadaoleval otstarbel vaja. Lisaks on teil igal ajal õigus tühistada tulevikku suunatuna osaliselt või täielikult oma nõusolek andmete kasutamiseks. Sel juhul me kustutame vastavad andmed. Kuid erandkorras võivad kustutamist takistada seadused, eriti tõendamiskohustust silmas pidades. Sel juhul teie andmed blokeeritakse ja kasutatakse ainult seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kas minu andmeid edastatakse kolmandatele osapooltele?
Põhimõtteliselt ei edastata teie andmeidkolmandatele osapooltele. Teie päringute töötlemise raames või seoses meie teenuste kasutamisega teie poolt edastame me teie isikuandmed vajadusel AkzoNobeli ettevõtetele või volitatud teenusepakkujatele. Need teenusepakkujad on lepinguliselt kohustatud järgima andmekaitse nõudeid samas ulatuses nagu meie ning neid ei loeta andmekaitseõiguse tähenduses kolmandaks osapooleks.

Kuidas toimib AkzoNobel „eriliiki isikuandmetega“?
Eriliiki isikuandmed on kindlaks määratud föderaalses andmekaitseseaduses §3 lõige 9 (Bundesdatenschutzgesetz BDSG). Nende all mõistetakse näiteks teavet, mis puudutab tervist, poliitilist suundumust, kuulumist ametiühingusse jne. Need andmed on eriliselt kaitstud. Põhimõtteliselt võite te külastada AkzoNobeli veebisaite ja kasutada kogu nendel saitidel olevat infot, ilma et teataksite meile selliseid eriliiki isikuandmeid. Kui teatate AkzoNobelile omal algatusel eriliiki isikuandmeid, loeb AkzoNobel seda otsesõnaliseks nõusolekuks vastavalt föderaalse andmekaitseseaduse (BDSG) § 4a lõikele 3. AkzoNobel kinnitab teile sel juhul, et eriliiki isikuandmeid käsitsetakse vajaliku hoolikusega.

Kas see andmekaitseavaldus kehtib ka teiste teenusepakkujate veebisaitidel?
Need andmekaitseavaldused ei kehti veebisaitidel, mis asuvad väljaspool AkzoNobelit ning millele pääseb AkzoNobeli veebisaitidel olevate linkide kaudu. Palun jälgige seetõttu teiste teenusepakkujate andmekaitset puudutavaid reegleid.

Kuidas on võimalik taotleda tutvumist andmekaitse infoga?
Vastavalt föderaalsele andmekaitseseadusele (BDSG) on iga ettevõtte andmekaitse eest vastutav töötaja kohustatud võimaldama vastava taotluse korral igaühele juurdepääsu teabele, mis puudutab isikuandmete automaatse töötlemise meetodeid. Alaline juurdepääs sellele infole on teil järgmise lingi all:

Andmekaitse info (väline link)

Käesoleva andmekaitseavalduse muutmine
Interneti kiire areng muudab vajalikuks kohandada aeg-ajalt oma andmekaitseavaldust. Palun jälgige selles osas meie andmekaitseavalduse aktuaalset versiooni.

Kontaktisik teabenõudeid puudutavate küsimuste korral
Küsimuste, kommentaaride, kaebuste ning teabenõuete korral seoses meie andmekaitseavaldusega ja teie isikuandmete töötlemisega võite te pöörduda meie andmekaitse eest vastutava isiku poole, kes on teie käsutuses ülalnimetatud aadressil.

 

Andmekaitset puudutav märkus etracker

Sellel veebisaidil kogutakse firma etracker GmbH (www.etracker.com) tehnoloogiaid kasutades turundus- ja optimeerimiseesmärgil andmeid ja salvestatakse need. Neist andmetest saab pseudonüümi all koostada kasutusprofiile. Selleks saab kasutada küpsiseid. Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mis salvestatakse lokaalselt saidi külastaja veebilehitseja vahemällu. Küpsiste abil on võimalik veebilehitseja tuvastamine. etracker-tehnoloogiate abil kogutud andmeid ei kasutata ilma asjaomase isiku eraldi nõusolekuta selle veebisaidi külastaja isiku kindlakstegemiseks ega seostata pseudonüümiga seotud isikuandmetega. Andmete kogumise ja salvestamise võib igal ajal tulevikku suunatuna keelata.

etracker Know Now